Toiminnan tarkoitus

Helsingin Kuurojen Yhdistys toimii pääkaupunkiseudun kuurojen etujärjestönä sekä palvelujen tuottajana ja järjestäjänä.

Yhdistyksen tarkoituksena on saada kuurot yhteisvoimin toimimaan tasa-arvoisten elinolojen saavuttamiseksi muiden kansalaisten kanssa ja edistämään yhteistoimintaa samankaltaisiin tavoitteisiin pyrkivien järjestöjen, laitosten ja viranomaisten kanssa.