Vuosikokous 2017

VUOSIKOKOUSKUTSU

Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry:n vuosikokous pidetään 18.3.2017 yhdistyksen huoneistossa Liisankatu 21 b 11. Jäsenet ovat tervetulleita yhdistykselle kello 14.00, jolloin on kahvitarjoilu.
Vuosikokous alkaa kello 15.00
Kokouksen esityslista ja asiakirjat ovat tämän kutsun liitteenä. Kokouksessa käsitellään myös sääntöjen muutoksia.
Jäsenet voivat esittää asioita vuosikokoukselle lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sihteerille Päivi Mäntylälle paivi.mantyla@hky.fi tai kirjeellä HKY /Päivi Mäntylä, Liisankatu 21 b 11, 00170 Helsinki 6.3.2017 mennessä.
Jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan, vaikuttamaan ja päättämään jäseniä ja yhdistystä koskevia asioita.
Helsingissä 27.2.2017
Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry
Hallitus
Rami Valtasaari
puheenjohtaja
Päivi Mäntylä
sihteeri (hallituksen ulkopuolelta)
Liitteet: